Opetushenkilökunnalle

Myös opetushenkilökunta voi omalta osaltaan edistää opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta opetustilanteissa, jotka perinteisesti sisältävät paljon yhtäjaksoista istumista.

Miksi? Istumisen tauottamisella voidaan lisätä opiskelijoiden vireystilaa ja keskittymiskykyä, mikä näkyy edelleen parempina oppimistuloksina ja vuorovaikutteisempina opetustilanteina.

Miten? Pienillä ja vaivattomilla keinoilla, joiden ei tarvitse häiritä opetusta:

  • Lyhyet taukojumpat (Vinkki: Ujuta valmiita EveryMoveCounts -taukojumppaohjeita opetusdiojen joukkoon, linkki sivun alalaidassa)
  • Hyväksyvä ja kannustava asenne luentojen seuraamiseen seisten
  • Pienryhmäkeskustelut seisten tai kävellen
  • Äänestykset ja puheenvuorot seisten
  • Esimerkin näyttäminen seisomalla itse
  • Opiskelijoiden kehottaminen hakemaan kahvia, käymään happihyppelyllä tai liikuskelemaan muuten pidemmillä tauoilla tai luentojen välissä
  • Opettaja ei jaa fyysisiä opetusmateriaaleja, vaan opiskelijat noutavat ne itse luokan etuosasta
  • Mahdollisuuksien mukaan äänikirjojen tai podcastien hyödyntäminen opetuksessa ja kannustaminen niiden kuuntelemiseen esimerkiksi kävelyllä

Istumisen tauottaminen onnistuu niin lähi- kuin etäopetuksessakin. Lataa valmiit taukojumppaojeet PowerPoint-dioina ja muita materiaaleja materiaalipankista.

fiFinnish