#EveryMoveCounts

Tietoa kampanjasta

EveryMoveCounts -kampanja on käynnistynyt tammikuussa 2022. Kampanjan päämääränä on tavoittaa mahdollisimman laajasti pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoita ja viestiä heille arjessa tapahtuvan aktiivisuuden tärkeydestä hyvinvoinnille ja opiskelukyvylle. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa opiskelijoiden tietoisuutta arjen aktiivisuuden merkityksestä ja siten lopulta edistää heidän aktiivisuuttaan. Kampanjassa pyritään tavoittamaan erityisesti vähän liikkuvia opiskelijoita, joita tavoitteellinen liikunta ja urheilu eivät lähtökohtaisesti kiinnosta. Toissijaisen kohderyhmän muodostavat korkeakoulujen opetushenkilökunta ja muu henkilöstö.

Kampanjan koordinoivana tahona toimii Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA. Kampanjan toteuttamisessa on mukana useita pääkaupunkiseudun korkeakouluja, ylioppilas- ja opiskelijakuntia sekä muita opiskelijoiden liikunnan ja hyvinvoinnin parissa toimivia tahoja:

 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Helsingin yliopisto
 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
 • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulun HyMy-Kylä
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
 • Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS
 • Taideyliopisto
 • UniSport
 • Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS
 • ZONE – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut

Kampanjan viestintä

Viestinnässä korostetaan, että aktiivisen elämäntavan ei tarvitse tarkoittaa tavoitteellista hikiliikuntaa, vaan jo pienet arjessa tehdyt valinnat tukevat hyvinvointia ja opiskelukykyä merkittävästi. Kampanja toteutetaan pääasiallisesti digitaalisen viestinnän keinoin ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen.

Kampanjan runko koostuu pääjulkaisuista, jotka kaikki yhteistyökumppanit jakavat viestintäkanavissaan omaan viestintästrategiaansa sopivalla tavalla. METKAn omissa kanavissa toteutetaan pääjulkaisujen ohella jatkuvaa ja vapaamuotoisempaa viestintää kampanjan teemoihin liittyen. Lisäksi kampanja jalkautuu Metropolia ammattikorkeakoulun kampuksille muun muassa fyysisten viestintämateriaalien ja erilaisten tapahtumien muodossa koronatilanteen salliessa.

fiFinnish